INDIVIDUELE KINDERCOACHING

Kindercoaching met paarden biedt individuele coaching voor:

  • Kinderen van 6 t/m 12 jaar
  • Jongeren van 12 t/m 18 jaar

KENNISMAKING

In een vrijblijvend, gratis kennismakingsgesprek bespreken we samen of ik iets voor je kind kan betekenen.

INTAKE

Wanneer jullie na het kennismakingsgesprek besluiten om te starten met de coaching, plannen we een intakegesprek in. In dit gesprek van ongeveer een uur, vorm ik een beeld van het kind en zijn/haar hulpvraag. Samen bespreken we jullie wensen en schets ik het te verwachten coachingstraject.

COACHINGSTRAJECT

De duur van een coachingstraject bestaat doorgaans uit 4 tot 8 sessies. Een coachingsessie duurt 60 minuten. In principe is alleen het kind aanwezig. Dit gaat altijd in overleg met de ouder(s).
Tijdens deze sessies onderzoek ik samen met het kind en het paard wat er speelt. Ik maak daarbij gebruik van het paard en verschillende methodes. Het kind is hierin leidend en ik zal het kind in zijn stappen begeleiden. Daarbij vind ik het belangrijk dat er een prettige, veilige sfeer is, waarbij het kind zich gezien en gehoord voelt.

EVALUATIE

Na 3 sessies vindt telefonisch een tussenevaluatie plaats met de ouder(s).

Na de laatste sessie volgt een afsluitend gesprek met de ouder(s). We kijken terug op wat het kind heeft gedaan en wat hij/zij bereikt heeft. Heeft het kind weer kracht en zelfvertrouwen gekregen om zonder begeleiding verder te gaan? Desgewenst geef ik nog adviezen en aandachtspunten.

KOSTEN

Kennismakingsgesprek  (30 min) gratis

Intakegesprek (60 min) €65

Coachsessie (60 min) €65

Evaluatiegesprek (60 min) €65

WEERBAARHEIDSTRAINING

In een klein groepje (2-4 deelnemers) werken we met de pony ’s aan zelfvertrouwen en weerbaarheid.

Onder begeleiding van de kinderpaardencoach leer je in 6 bijeenkomsten je eigen kwaliteiten kennen, zien en voelen. Dit is een programma waar kinderen succes leren ervaren, hun zelfvertrouwen versterken en hun sociale vaardigheden verder ontwikkelen. Dit alles met behulp van pony’s.

Pony’s helpen kinderen om te ontspannen, om contact te maken met hun lijf en in hun kracht te komen. Zonder woorden en zonder oordeel geeft een pony terug wat je uitstraalt. Ze zijn puur, eerlijk en oprecht. Ervaring met pony’s is niet nodig. We doen speciale oefeningen en spelletjes, naast de coachpony.

De bijeenkomsten duren 90 minuten.

KOSTEN

6 bijeenkomsten (6 x 90 min) €250